Energie

Energie: “Belgen gaan hun facturen niet meer kunnen betalen”

De energiecrisis woedt met een absoluut historische explosie van de prijzen op slechts enkele maanden tijd. Voor sommige specialisten uit de sector, zoals professor Damien Ernst, hoeft niet meteen te worden gevreesd voor stroomstoringen of een tekort aan brandstof, maar wel voor het feit dat veel Belgen binnenkort hun rekeningen niet meer gaan kunnen betalen.

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 05/07/2022 | Leestijd: 4 min

De crisissen zijn elkaar in sneltempo opgevolgd en de onzekerheid onder de bevolking groeit. Het herstel na de val van de Sovjet-Unie heeft indertijd tot een aanzienlijke inflatie (algemene prijsstijging) geleid, maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne is de situatie slechter dan ooit, vooral in de energiesector waar de prijzen compleet de pan uitswingen. Dit is uiteraard te wijten aan de oorlog als zodanig, maar ook aan de westerse sancties die aan Rusland zijn opgelegd: een armworstelpartij die vooral de burgers benadeelt. Zij vragen zich terecht af wat er de komende maanden op hun bord zal liggen.

In deze context, die natuurlijk paniek veroorzaakt bij ontzettend veel Belgische gezinnen, heeft DH Radio professor Damien Ernst van de universiteit van Luik (ULiège), een erkende energiespecialist, geïnterviewd. De journalist van dienst wilde weten of België in de komende winter met energietekorten zal kampen, maar ook wat de gevolgen voor de energieprijzen zullen zijn. Ernst, ernstig als hij is, gaf eerlijk antwoord…

Advertentie – lees hieronder verder

Een catastrofale situatie

chauffage

De professor stak niet onder stoelen of banken dat de huidige situatie catastrofaal is. Hij gaat ervan uit dat we niet met black-outs te maken zullen krijgen, noch dat we gas of elektriciteit gaan missen, maar hij waarschuwt er wel voor dat de prijzen verder zullen blijven stijgen. 80% van het jaarlijks verbruikte gas wordt nu eenmaal tussen oktober en maart, dus tijdens de winter, “geconsumeerd”.

We zijn volgens Ernst dus nog niet in het hart van deze energiecrisis  aanbeland, ook al zijn de tarieven al verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Zelfs indien de bevoorrading niet wordt afgesneden, zullen we met zijn allen nog (veel) meer moeten betalen. Er gaat binnen enkele maanden immers een veel grotere vraag naar gas en fossiele brandstoffen zijn dan vandaag, wat een prijsdaling alles behalve mogelijk maakt. Integendeel. Hij wijst er ook op dat de prijs van gas tussen het begin van de covid-crisis en vandaag met maar liefst 700% naar boven is gegaan, preciezer van 16 euro per MWh naar 130 euro.

Duitse modellen bevestigen

kolencentrales

Deze sombere voorspelling ligt in lijn met verschillende Duitse modellen. Het kritieke moment van de crisis zou medio februari 2023 worden bereikt, omdat de Duitse gasreserves dan volledig droog zullen staan. Aangezien een deel van de elektriciteit met gas wordt opgewekt, is het gemakkelijk te begrijpen waarom Duitsland tegenwoordig volop steenkoolcentrales laat draaien, net als Nederland. Groen-stemmers zullen dit niet graag horen, maar Ernst spreekt van “een zeer wijs besluit”.

Ernst voorspelt ook dat deze situatie de prijzen zodanig zal opdrijven dat een heleboel Belgen hun facturen niet meer zullen kunnen betalen. Staatssubsidies zouden wat dat betreft niet helpen, gezien de tekorten aan fossiele brandstoffen.

Minder verbruiken

Ernst beweert dat ons maar één ding te doen staat, namelijk ons energieverbruik drastisch verminderen (zoals aanbevolen door de experts van de studiegroep in opdracht van de federale regering, die zopas conclusies heeft ingediend en een reeks maatregelen heeft voorgesteld). Het verbaast de man echter dat de overheid niet het voortouw neemt in deze kwestie en het nalaat om duidelijk met de bevolking te communiceren.

Natuurlijk blijven de G7-landen druk uitoefenen op Rusland in verband met Oekraïne. De rijkste landen ter wereld willen een plafond instellen voor de prijs van energieaankopen, maar een akkoord lijkt onwaarschijnlijk omdat daarvoor de instemming van alle belanghebbenden nodig is. We weten echter dat Rusland bepaalde sancties omzeilt door bijvoorbeeld zijn supertankers opnieuw te registreren in India…

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 30.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie