Actualiteit

“Een geleidelijke vermindering van belastingvoordelen voor bedrijfswagens had beter geweest”

Geschreven door Belga | JB | 19/05/2021

De Brusselse minister van Leefmilieu en Energie Alain Maron (Ecolo), wiens partij deel uitmaakt van de federale meerderheid, heeft woensdagochtend bedenkingen geuit bij het recente akkoord dat binnen de federale uitvoerende macht werd bereikt om het wagenpark, en meer bepaald de bedrijfswagens, “groener” te maken.

De Brusselaar vertelde aan DH Radio dat hij de hervorming een “groen-gele of groen-oranje kaart” gaf omdat “de elektrische auto de files niet zal wegwerken”, die een groot probleem vormen in Brussel. De federale hervorming zal bedrijven ertoe aanzetten elektrische auto’s te kiezen voor hun werknemers, via de belastingaftrek die gericht is op “emissievrije” auto’s, maar zal bedrijven en werknemers er geenszins toe aanzetten het systeem van bedrijfsauto’s zelf op te geven.

“Er zijn altijd twee discussies: hoe het wagenpark groener te maken, en ons bedrijfswagensysteem. Dat laatste is een ander debat, het zal gaan om onze ‘grote belastinghervorming’ die in het regeerakkoord staat”, gaf federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdagochtend toe aan Bel RTL. Vervolgens weigerde hij zich uit te spreken over de kansen om de auto in het systeem van “voordelen van welke aard ook” voor de werknemer, waar de Belgen bijzonder op gesteld zijn, te beperken.

“Wij hadden liever een geleidelijke vermindering van deze belastingvoordelen voor bedrijfswagens gezien”, verklaarde Alain Maron op DH Radio. “Zelfs de OESO begrijpt niet dat wij files subsidiëren. Want dat is waar het bij bedrijfsauto’s om gaat.”

“Positief is de toezegging van de federale regering om te werken aan een mobiliteitsbudget, die mensen in staat zal stellen andere opties dan de auto te kiezen”, voegt de ecoloog eraan toe. Maar naast de vergroening van de vloot “zal er een tijd komen dat er geld moet worden geïnvesteerd in echte alternatieve oplossingen”.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's