Energie

“België kan de energieprijzen blokkeren”

Om de stijgende energietarieven tegen te gaan, zou België de prijzen kunnen plafonneren, zelfs als dit in strijd is met de Europese regels. Dat is althans het voorstel van de PTB.

Geschreven door David Leclercq | 24/05/2022

Sinds enkele maanden rijzen de energieprijzen de pan uit, wat heeft geleid tot paniek bij veel Belgische huishoudens, net als elders in Europa. Inflatie is alom aanwezig en beïnvloedt ook, zoals vaak het geval is, de brandstoffen die nog nooit eerder zo duur zijn geweest. De mensen moeten echter gaan werken en daarvoor gebruiken ze vaak hun auto. Maar de situatie is intussen zo dramatisch dat sommige werknemers zich ziek melden, omdat ze moeten kiezen tussen naar hun werk rijden of hun gezin eten geven.

In deze context heeft de PTB (de Franstalige partner van de PVDA) een voorstel gelanceerd: het verlaten van bepaalde Europese regels, met name door het blokkeren van prijzen. De PTB is niet de enige partij die dit voorstel doet. In Frankrijk legde Jean-Luc Mélenchon het ook op tafel. Volgens de PTB moet het liberaliseringsbeleid van de jaren 1990 gehekeld worden, want dat is als enige verantwoordelijk voor de stijging van de prijzen van grondstoffen, waaronder energie. Raoul Hedebouw (PTB) stelt “dat het echt noodzakelijk is om de Europese regels niet te volgen” om zo de prijzen te blokkeren en de portemonnee van de Belgen te sparen.

Advertentie

Onhaalbaar?

La Belgique pourrait-elle bloquer et plafonner le prix des carburants ?

Het blokkeren van de prijzen betekent dus dat de Europese regels niet gevolgd worden. Welke? De Europese richtlijn van het ‘Energiepakket’ uit 2019 waarin staat dat alle landen en burgers gelijk behandeld moeten worden op vlak van energie, wat een gunstig kader, gelijke behandeling, gelijke concurrentietegels, enz. betekent. Het is duidelijk dat het blokkeren van de prijzen in strijd zou zijn met dit begrip van gelijkheid, dat dan niet langer zou worden gerespecteerd.

Voor specialisten in het Europees recht zou het negeren van deze richtlijn duidelijk een schending van het EU-recht zijn, terwijl juist deze wet voorrang heeft op alle nationale wetgeving. Landen kunnen dus niet naar eigen goeddunken van deze regels afwijken. Dit ondermijnt dus het PTB-project… Technisch gezien vallen er soms technische inbreuken te betreuren, maar ze hebben over het algemeen betrekking op punten die niet zo fundamenteel zijn als de energieprijzen. In dit geval is de overtreding echter opzettelijk en georganiseerd.

Sancties

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de prijsbevriezing in het algemeen en die van brandstoffen in het bijzonder effectief zou kunnen zijn. Want de Unie straft staten die soloslim willen spelen zwaar. Onlangs legde het Europees Hof van Justitie Polen een boete op van 69 miljoen euro omdat een hervorming van het rechtssysteem bewust niet werd doorgevoerd. Een bedrag dat wordt ingehouden op de Europese fondsen die naar dit land worden overgemaakt. Hoe hoog zouden de boetes dan niet zijn voor een overtreding van de gemeenschappelijke regels inzake energie?

Kortom, de hoge energieprijzen zullen nog lang blijven aanhouden…

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's