Coronavirus: Riskeer je een boete als je keuringsbewijs is vervallen?

De autokeuringscentra zijn intussen weer opgestart. Maar wat gebeurt er als je je wagen de voorbije maanden moest laten keuren en je dat door de coronacrisis niet kon laten doen? Riskeer je dan een boete?

Coronavirus: Riskeer je een boete als je keuringsbewijs is vervallen?

Vlaanderen

In het Vlaamse gewest wordt het keuringsbewijs van voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni 2020 naar de keuring moesten gaan verlengd. Meer bepaald heeft het keuringsbewijs dan een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast bij om je voertuig nu meteen te laten keuren.

Om wachtrijen bij de keuring te vermijden, zal je overigens een nieuwe herinneringskaart van de keuringscentra. ontvangen. Weet wel dat er altijd iets kan mislopen bij de post waardoor je de nieuwe herinneringskaart niet in je brievenbus krijgt. In dat geval blijft het jouw verantwoordelijkheid om je voertuig uiterlijk op 4 november bij de keuring aan te bieden.

Wallonië

Ook in Wallonië wordt de geldigheidsduur van keuringsbewijzen die tijdens de coronacrisis vervielen verlengd. Meer bepaald worden keuringsbewijzen die vervallen tussen 4 en 31 mei 2020 verlengd met één maand. Keuringsbewijzen die vervielen tussen 1 maart en 3 mei 2020 worden dan weer verlengd met 6 maanden. Ook hier krijg je als eigenaar van een dergelijk voertuig een nieuwe uitnodiging om langs te komen bij het keuringscentrum.

En in Brussel?

In het Brusselse gewest wordt de geldigheid van keuringsbewijzen die vervielen sinds 01.03.2020 uitzonderlijk verlengd met 6 maanden. Keuringsbewijzen die vervallen binnen de maand volgend op de heropening van de keuringscentra gelden dan weer 2 maanden langer.