Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid wordt slecht geregeld in België

Een peiling toont aan dat negen op de tien Belgen vinden dat de verkeersveiligheid in ons land slecht geregeld wordt. De deelnemers aan het onderzoek van vzw Mauto Défense schuiven enkele pistes voor verbeteringen naar voren.  

Geschreven door David Leclercq | 03/12/2021

De nationale vereniging Mauto Défense – een vzw die de belangen van motorrijders en automobilisten verdedigt – heeft afgelopen zomer een onderzoek gedaan. Een staal van 956 personen werd ondervraagd rond het thema verkeersveiligheid en de perceptie hierover bij de burgers. Het doel van het onderzoek was om de voornaamste factoren te bepalen die bijdragen tot een betere verkeersveiligheid of juist de veiligheid verminderen. Ook wilden de onderzoekers de oorzaken van ongevallen en de noodzakelijke ingrepen in kaart brengen.

De resultaten zijn vrij hard. 86,6 procent van de deelnemers vindt dat de verkeersveiligheid in ons land slecht geregeld wordt, terwijl 87,4 procent oordeelt dat de versnippering van de instanties verantwoordelijk voor de veiligheid op onze wegen leidt tot een flagrant gebrek aan coördinatie en weggebruikers in gevaar brengt.

Kinderachtige maatregelen

Een meerderheid van 83,7 procent oordeelt dat de maatregelen kinderachtig of oneerlijk zijn. Volgens de deelnemers van deze peiling bestaat er een discriminatie tussen de bestuurders van gemotoriseerde voertuigen en fietsers. Die laatste (33 procent) geven nochtans toe dat ze de wegcode niet respecteren.

78 procent van de deelnemers vindt ook dat de autosnelwegen veilig zijn. In de stad heerst echter een volledig tegenovergesteld gevoel: slechts 31 procent van de ondervraagden voelt zich er veilig. Dat is ook logisch. De commentaren vatten goed samen hoe de situatie in de stad beleefd wordt: de snelheidsbeperkingen variëren voortdurend en zijn weinig voorspelbaar of zichtbaar, er zijn veel oversteekplaatsen voor voetgangers, verkeersdrempels zijn onzichtbaar, fietsers rijden gevaarlijk enzovoort.

La sécurité routière serait mal gérée en Belgique

De ondervraagden denken bovendien dat de meeste ongevallen het gevolg zijn van alcohol en drugs. Maar een andere veroorzaker van ongevallen is de verkeersinformatie zelf, meer bepaald de overdosis verkeersborden, hun slechte plaatsing of beperkte zichtbaarheid. 89 procent van de ondervraagden vindt tot slot dat de weginfrastructuur ‘inconsequent’ is en dat snelheidslimieten vaak niet aangepast zijn aan de omgeving of de bewuste situaties.

Welke verbeteringen?

De deelnemers schuiven meerdere pistes naar voren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén ervan zal niemand verrassen: de staat van de wegen (97,8 procent) en de infrastructuur in het algemeen verbeteren (91,8 procent). 91,7 procent van de ondervraagden vindt dat een betere opleiding gepromoot moet worden. Niet zozeer om te leren rijden, maar wel om een auto onder controle te houden bij gripverlies.

La sécurité routière serait mal gérée en Belgique

Uit de resultaten die Mauto Défense presenteert, blijkt dat repressie maar een beperkte invloed heeft op de verkeersveiligheid. De deelnemers wijzen in de richting van het grote aantal recidivisten. Bovendien tonen statistieken aan dat de meeste automatische snelheidscamera’s (80 procent) slechts kleine overschrijdingen van de toegelaten limiet registeren (tussen 1 en 10 km/u).

Tot slot blijkt verkeersveiligheid over het algemeen geen prioriteit voor de bevolking. Voor burgers zijn toegang tot gezondheidszorg en persoonlijke veiligheid de thema’s die de overheid prioritair moet aanpakken. Verkeersveiligheid staat slechts op de zevende plaats van de bekommernissen.

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's