Actualiteit

1 op 4 werknemers krijgen vrij spel bij keuze bedrijfswagen

Geschreven door Joris Bosseloo | 23/10/2018

Een kwart van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen krijgt vrij spel bij het kiezen van een nieuw exemplaar. En het zijn heus niet alleen kaderleden en 45-plussers die ‘carte blanche’ krijgen. Zowat 1 op 7 talentvolle jongeren én bijna een derde van de arbeiders hoeven dezer dagen geen rekening meer te houden met op voorhand vastgelegde budgetten of een strikte model- en merkkeuze.

Bovenstaande cijfers komen van een nieuwe enquête van onze eigenste Gocar.be bij ruim 3.300 landgenoten. Werkgevers gebruiken steeds vaker ‘carte blanche’ om talent aan zich te binden. Hoe dit komt, vragen sommigen zich af.

Onze arbeidsmarkt staat bijna letterlijk in brand. Meer dan de helft van de ondernemers die personeel aanwerven, vindt dat de zoektocht naar goede werkkrachten fors moeilijker is geworden. De ‘war for talent’ is moordend. Eén van de vlotste instrumenten om de best presterende, trouwste of meest beloftevolle werknemers voor een lange periode aan zich te binden, blijft een salariswagen. Maar inmiddels hanteren al zoveel bedrijven die formule, dat een ‘gewone’ salariswagen nog zelden een doorslaggevende rol speelt. Immers, de concurrentie biedt krek hetzelfde exemplaar aan.

Werkgevers die van een bedrijfsauto toch nog een breekijzer willen maken, geven daarom steeds vaker ‘carte blanche’. Een recente bevraging van Gocar leert dat bijna een kwart van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen (23%) geen rekening meer hoeft te houden met op voorhand vastgelegde budgetten of een strikte model- en merkkeuze. En het zijn heus niet alleen kaderleden (20%) en 45-plussers (28%) die gemakkelijker een vrije keuze krijgen. Ook één op de zeven beloftevolle jongere werknemers en bijna één op de drie arbeiders genieten al van ‘carte blanche’.

“Dit wil niet zeggen dat nu duizenden Belgen plots een dure bolide ter beschikking krijgen. Meestal mogen werknemers langslopen bij concessiehouders naar keuze en mogen ze vervolgens enkele offertes voorleggen aan hun baas. Daarna wordt in onderling overleg beslist welke bedrijfswagen ze nu precies mogen bestellen. Deze manier van werken biedt het voordeel dat je als werkgever nog meer je appreciatie en vertrouwen kan uitspreken”, aldus Stephanie Popovic, onze woordvoerster.

Minder risico op ongevallen

Daartegenover staat wel dat driekwart van de werknemers met een bedrijfsauto zich wél nog steeds aan strikte regels moet houden wanneer de firma hen een nieuwe wagen aanbiedt. Uit de enquête van Gocar blijkt dat zij zich vaak niet alleen aan een maximumbudget moeten houden, maar ook een zeer beperkte keuze krijgen tussen verschillende modellen en merken.
Opvallend is wel dat 45-plussers minder rekening moeten houden met een bepaald merk of model, maar alleen een maximumbudget krijgen opgelegd. Dat zij dus minder beperkt zijn in hun keuze, is volgens experten logisch te verklaren. Heel vaak bekleden zij hogere functies binnen het bedrijf of beschikken ze over een expertise die hoog wordt ingeschat.

“Er is nog een andere reden waarom jongeren die geen ‘carte blanche’ krijgen, het meeste beperkingen krijgen opgelegd van alle werknemers met een bedrijfsauto. Een werkgever houdt altijd rekening met jeugdige onbezonnenheid en rijvaardigheid. Hij redeneert: hoe eenvoudiger de wagen, hoe minder het risico op zware ongelukken.”

Uit de meest recente cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat in ons land meer dan 440.000 salariswagens zijn ingeschreven (2016). De gemiddelde leeftijd van de salariswagens bedraagt 2,4 jaar, terwijl dit voor het hele park van personenwagens 8,9 jaar is. Vooral Duitse en Franse merken, zoals BMW, Audi, Mercedes-Benz en Renault zijn erg populair.

Trefwoorden

Lees ook