Actualiteit

Gids: Hoe berekent u uw verkeersbelasting?

Geschreven door | 06/08/2013

De kostprijs van een wagen beperkt zich niet tot de aankoopprijs. Als u met uw wagen wilt rondrijden, moet u ook verkeersbelastingen betalen. Dat kostenplaatje verandert naargelang uw wagen en woonplaats.

Dit is geen primeur: de Belgische autobestuurders worden zwaar belast… Naast de 21% BTW op de aankoopprijs van de wagen en de accijnzen op de brandstof, moet de autobestuurder ook twee soorten verkeersbelasting betalen: de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VB). En buiten de erg strikte Waalse ecobonus zijn de financiële stimulansen voor de aankoop van 'propere' wagens verdwenen…

De belasting op de inverkeerstelling (BIV)

De belasting op de inverkeerstelling heeft betrekking op fysieke personen en bedrijven (behalve de leasingbedrijven in Vlaanderen). Die belasting moet maar een keer betaald worden, als de wagen in gebruik genomen wordt. Het bedrag van die belasting varieert in functie van de Gewesten.

• In Vlaanderen wordt de belasting sinds 1 maart 2013 gebaseerd op milieucriteria: het bedrag varieert in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig, de brandstof en de Euro-norm (naar de ).

• In Wallonië en in Brussel hangt het bedrag van de BIV af van het fiscale vermogen van het voertuig (berekend in pk in functie van de cilinderinhoud) en van het vermogen van de motor (kW). De wagens op lpg genieten dus van een korting op de BIV. De BIV voor tweedehandswagens daarentegen neemt af als de leeftijd van de wagen toeneemt. De bekijken.

• In Wallonië kan het bedrag van de BIV verhoogd of verlaagd worden in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dat is het Waalse ecobonus/malus-systeem (zie hieronder).

De verkeersbelasting (VB)

De verkeersbelasting moet elk jaar betaald worden. Die belasting moet in alle drie de Gewesten van het land betaald worden en is van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen. De verkeersbelasting wordt berekend op basis van de fiscale paardenkracht (pk) van het voertuig en er is een aanvullende verkeersbelasting voor de wagens die op lpg rijden. De tarieven van de bekijken.

Ecobonus en malus in Wallonië

In het Waalse Gewest (maar niet in Brussel of Vlaanderen) kan het bedrag van de verkeersbelasting verlaagd of verhoogd worden in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dit ecobonus/malus-systeem is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehandswagens. Het geldt wel enkel voor particulieren en dus niet voor wagens die ingeschreven zijn op naam van een onderneming.

De ecobonus werd al verschillende keren hervormd. De malus is strenger geworden, maar het wordt ook steeds moeilijker om een bonus te verkrijgen: die is enkel weggelegd voor wagens die minder dan 71 g CO2/km uitstoten. En dat zijn er maar heel weinig… De tabel van de bekijken.

Lage verkeersbelasting voor lichte vrachtwagens

In België genieten de wagens uit de categorie lichte vracht ook van een voordelig tarief in de drie Gewesten van het land: ze hoeven geen belasting op de inverkeerstelling te betalen en genieten van een lagere verkeersbelasting. Die laatste is gebaseerd op de maximale toegelaten massa (MTM) van de wagen. De prijzen variëren tussen 34,38 en 148,76 euro. De bekijken.

Vergeet niet dat de MTM van lichte vrachtwagens maximaal 3.500 kg mag bedragen. Tot die categorie voertuigen behoren niet alleen bestelwagens, maar ook pick-ups, ook de modellen met een dubbele cabine.

En de verkeersbelasting voor een oldtimer?

De belasting op de inverkeerstelling: Als de wagen een O-nummerplaat heeft (oldtimer), dan hoeft de eigenaar er geen BIV voor te betalen. Als de wagen een gewone nummerplaat heeft, dan bedraagt de BIV 61,50 euro in Brussel en Wallonië. En de wagen valt dan ook onder de Waalse ecobonus/malus.
Als u het bedrag voor de BIV voor Vlaanderen wilt weten, kunt u naar de simulator gaan.

Verkeersbelasting (VB): moet in alle Gewesten van het land betaald worden en geldt voor alle nummerplaten. Het bedrag van die verkeersbelasting is forfaitair en wordt elk jaar geïndexeerd. De prijs bedraagt 34,77 euro voor 2013.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's