Actualiteit

Nog steeds te veel doden door luchtvervuiling in Brussel

Geschreven door Redactie Rossel | 01/08/2019

In Brussel worden jaarlijks 632 voortijdige sterfgevallen toegeschreven aan de slechte luchtkwaliteit. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof aanzienlijke ademhalings- en cardiovasculaire risico’s met zich meebrengt.

In de aanloop naar de mobiliteitsweek die in september wordt georganiseerd, wil Brussel Mobiliteit erop wijzen dat luchtvervuiling veel volksgezondheidsproblemen veroorzaakt in onze hoofdstad. Van de 15.000 liter lucht die de Brusselaars per dag inademen, is vooral de aanwezigheid van stikstofdioxid en fijn stof te betreuren.

“Fijn stof kan ademhalings- en cardiovasculaire problemen veroorzaken en leiden tot neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en dementie maar ook tot bepaalde soorten kanker”, aldus Brussel Mobiliteit.

Problematisch

Vorig jaar werd de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen jaarlijkse concentratiedrempel voor fijn stof overschreden in een derde van de meetstations in Brussel. De dagdrempel werd op alle stations zelfs meer dan drie keer overschreden.

Online rekenmachine

Om het grote publiek bewuster te maken van de problematiek, heeft Brussel Mobiliteit in samenwerking met Leefmilieu Brussel onlangs . Deze calculator stelt inwoners in staat om de impact van hun reis op de luchtkwaliteit van de stad te meten. “Een eenvoudige manier om te weten te komen of je deel uitmaakt van de oplossing of van het probleem”…

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's