Dossier-banden

Helft van fijnstof wordt uitgestoten door banden

Een opmerkelijke studie van het Franse agentschap voor de ecologische transitie onthult dat de helft van de fijne deeltjes die een auto uitstoot te wijten zijn aan het rollen van de banden. Het fenomeen is er de jongste jaren niet op verbeterd door de grotere bandenmaten.  

Geschreven door David Leclercq | 06/05/2022

ADEME, het officiële Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer, publiceerde een opmerkelijke studie over de uitstoot van fijne stofdeeltjes door onze auto’s. De resultaten zijn opvallend, want tot nu toe werd vaak gedacht dat fijnstof voornamelijk wordt uitgestoten door verbrandingsmotoren. ADEME merkt echter op dat dit niet langer het geval is en dat “de fijne deeltjes die door recente voertuigen worden uitgestoten niet meer uit de uitlaat komen”. Dit valt te verklaren door de roetfilters waarmee auto’s de jongste jaren zijn uitgerust, waardoor de uitstoot aanzienlijk daalde.

Maar ADEME gaat nog verder: de huidige generatie nieuwe auto’s met verbrandingsmotor stoot bijna geen fijnstof meer uit via de uitlaat, wat de doeltreffendheid van de filters bewijst. Uiteraard is dat goed nieuws en het toont aan hoe belangrijk technologie is om de luchtvervuiling te verminderen. Volgens ADEME stoten onze auto’s nog altijd fijnstof uit, maar die komt nu hoofdzakelijk van het rollen van de banden en het gebruik van de remmen, wat ook het geval is bij elektrische wagens.

Banden en remmen

ADEME wijst erop dat fijnstof (schadelijke deeltjes) vrijkomt bij het rollen van de banden over het asfalt en bij de wrijving van remonderdelen. Een fenomeen dat dus ook elektrische voertuigen treft. In grotere mate zelfs, want die zijn zwaarder dan hun tegenhangers met verbrandingsmotor, waardoor gekozen wordt voor banden met een groter formaat en groter contactoppervlak met de weg. Door het meergewicht en de nood aan grotere banden worden de deeltjes die op de grond gevallen zijn volgens ADEME ook meer verspreid in de lucht.

Les particules fines issues de l’utilisation de nos automobiles sont surtout émises par les... pneus !

Wat de remmen betreft, zouden elektrische wagens minder deeltjes uitstoten dan wagens met verbrandingsmotor dankzij de remenergierecuperatie. Hierdoor hoeft de bestuurder het mechanische remsysteem minder vaak te gebruiken. Uit de gedetailleerde cijfers van ADEME blijkt het volgende:

  • 3 procent van de PM10-deeltjes die niet uit de uitlaat komen, is bij een elektrische auto te wijten aan de remmen, tegenover 25 procent bij een auto met verbrandingsmotor.
  • 61 procent van de PM10-deeltjes die niet uit de uitlaat komen, is bij een elektrische auto toe te schrijven aan de banden en de weg, tegenover 47 procent voor een auto met verbrandingsmotor.
  • 36 procent van de PM10-deeltjes die niet uit de uitlaat komen, is bij een elektrische auto te wijten aan deeltjes die opnieuw verspreid worden in de lucht, tegenover 28 procent bij een auto met verbrandingsmotor.

Tegenwoordig bestaat er geen significant verschil meer tussen de fijnstofuitstoot van een elektrische auto met grote autonomie en die van een nieuwe auto met verbrandingsmotor, besluit ADEME. Maakt elektrisch rijden dan helemaal geen verschil voor de luchtvervuiling? Dat gaat te ver, want vergeet niet dat fijnstof maar één van de oorzaken van luchtvervuiling is. Verbrandingsmotoren stoten ook stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen uit (nanodeeltjes en fijne deeltjes bestaande uit koolstof, zwavelelementen en verschillende metaalverbindingen zoals Fe, Cu, Zn, Al of Ba). Die zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu en blijken erg moeilijk (en duur) om te behandelen.

Investeren en ingrijpen

Pollution Pneus

ADEME benadrukt dat inspanningen en technologieën tegen vervuiling nodig blijven, in het bijzonder om deeltjes in remsystemen op te vangen. Zulke oplossingen bestaan ​​al (een compartiment boven de remklauwen dat deze deeltjes kan opslaan om te voorkomen dat ze vrijkomen in de buitenlucht). Maar het is aan de top van de piramide dat de zaken moeten bewegen, met name bij de Europese Commissie, die hiervoor een wetgevend kader moet creëren. Dat lijkt trouwens de bedoeling van de Euro 7-norm.

ADEME wijst op een ander probleem waardoor deeltjes ontstaan via het rollen van banden: het wegdek … en de kwaliteit ervan. De slijtagegevoeligheid van het asfalt beïnvloedt ook het aantal geproduceerde deeltjes. Dit onderwerp is bijzonder verontrustend, omdat de deeltjes op de grond ook worden meegevoerd door het wegstromende water en hierdoor terechtkomen in het grondwater en dus in organismen.

Het onderzoek van het agentschap voor milieu- en energiebeheer trekt de overstap naar elektrische auto’s niet in twijfel. Die is volgens de organisatie nodig om de CO2-uitstoot aan te pakken en staat niet ter discussie. Wel waarschuwt ADEME dat het nodig is om luchtverontreinigende stoffen te reduceren die ook te wijten zijn aan elektrische auto’s, zoals fijnstof. Het Franse agentschap spreekt hier alleen over PM10, de grootste deeltjes dus, terwijl we weten dat de kleinste (PM2,5) nog meer schade aanrichten.

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's