Dit zijn je rechten als je een fietser of voetganger aanrijdt en niet in fout bent

Je rijdt met je wagen door het groen en rijdt een voetganger of fietser aan. Deze laatste raakt hierbij gekwetst en je wagen wordt beschadigd. Wat zijn dan je rechten en plichten?

Dit zijn je rechten als je een fietser of voetganger aanrijdt en niet in fout bent

Een voetganger en een fietser zijn wat men noemt ‘zwakke weggebruikers’. Ook al zijn ze bij een verkeersongeval ‘in fout’, toch hebben ze een aantal wettelijke rechten.

Ze worden sowieso vergoed

Ze worden namelijk sowieso vergoed als ze schade lijden ten gevolge van een ongeval waarbij een auto is betrokken.  Ze hoeven daarbij niet te bewijzen dat jij als autobestuurder een fout beging. Sterker nog, ze krijgen deze vergoeding zelfs als ze zelf schuld hadden aan het ongeval.

De vergoeding wordt betaald door jouw verzekeraar. Hij vergoed namelijk alle schade die het gevolg is van de lichamelijke letsels (zowel de fysieke als morele schade en de medische kosten) alsook de schade aan de kleding (met inbegrip van bv. bril, hoorapparaat, …). Andere schade (zoals bijvoorbeeld de beschadigde fiets) krijgt de zwakke weggebruiker niet terugbetaald. Je verzekeraar mag met dit ongeval geen rekening houden om je schadeverleden te bepalen. Hij mag je premie om die reden ook niet verhogen.

Er bestaat een uitzondering

Op de voorgaande regel bestaat een uitzondering. Als de fietser of voetganger ouder is dan 14 jaar en niet alleen het ongeval maar ook zijn gevolgen had gewild krijgt hij geen vergoeding. Deze uitzondering vindt dan ook zelden of nooit toepassing tenzij bijvoorbeeld bij een zelfmoordpoging.

Wat met jouw schade?

Raakt jouw voertuig beschadigd door het ongeval en was de fietser of voetganger in fout, dan kan je van hem een schadevergoeding vragen. Hij kan op zijn beurt vragen dat zijn familiale verzekering (als hij die tenminste heeft) deze schade dekt. De franchise moet hij dan wel zelf betalen.