Een coronaboete aanvechten, doe je zo!

Enkele weken geleden kreeg je een coronaboete omdat je met je wagen onderweg was en je zogenaamd ‘geen sluitende uitleg’ had voor je verplaatsing. Kan je deze boete dan aanvechten en hoe doe je dat? (foto: Belga)

Een coronaboete aanvechten, doe je zo!

In de loop van de voorbije weken werden al bijna 100.000 coronaboetes uitgeschreven. Maar wat als je zo’n boete krijgt waar je het niet mee eens bent?

Proces-verbaal

 

Bij een overtreding van de corona-maatregelen zou de politie vooreerst een proces-verbaal kunnen opstellen dat dan wordt overgemaakt aan het openbaar ministerie. Men zal je dan in principe eerst een minnelijke regeling voorstellen. Betaal je die niet, dan kan je gedagvaard worden voor de rechtbank. Daar kan je je verweermiddelen alsnog laten gelden.

GAS-boete?

Je kan ook eventueel gesanctioneerd worden met een GAS-boete.  Voorwaarde hiervoor is wel dat de betrokken gemeenteraad van de gemeente waar de inbreuk zich voordeed zo’n sanctie mogelijk maakt. Als men je zo’n GAS-boete geeft  dan ontvang je in eerste instantie  vanwege de sanctionerend ambtenaar, de gegevens m.b.t. de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve boete die men je wil opleggen. De politie kan de administratieve geldboete overigens enkel met jouw akkoord onmiddellijk innen.

Beroep aantekenen?

Word je op de hoogte gebracht van de inbreuk dat kan je vervolgens je verweermiddelen laten gelden tegenover de sanctionerende ambtenaar. Handhaaft die zijn standpunt, dan heb je vervolgens één maand de tijd om beroep aan te tekenen bij de politierechtbank.