Belastingen

De kilometerheffing in Brussel zou de privacy schenden

De invoering van de kilometerheffing in Brussel krijgt stilaan vorm. Het Gewest heeft al grote investeringen gedaan, maar volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zou het project buitensporig gebruik maken van privégegevens. We leggen uit hoe de vork in de steel zit.

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 14 okt. 2021 | Leestijd: 6 min

SmartMove is het project om een kilometerbelasting in te voeren in het Brussels Gewest. Dat wil zowel pendelaars als inwoners per kilometer laten betalen, met een tarief dat zal variëren naargelang het tijdstip van de dag (spits, daluren, enz.). De prijs kan ook variëren naargelang het gekozen type auto: diesel, benzine, elektrisch, enz.

Het Gewest heeft al meer dan 80 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van een bewakingsinfrastructuur, met vooral een cameranetwerk (ANPR) dat nummerplaten zal scannen en facturatiegegevens zal rapporteren.

Advertentie – lees hieronder verder

Maar wat als het systeem niet wordt aanvaard? Welnu, Brussel beroept zich op het feit dat deze investeringen noodzakelijk waren, al was het maar om de lage-emissiezones (LEZ’s) te controleren. Straf!

Verschillende toelatingen

BXL

Het is nog niet bekend of dit project ooit het levenslicht zal zien, omdat het momenteel voor veel irritatie zorgt in de aangrenzende regio’s.

Vlaanderen en Wallonië zijn het niet eens met deze nieuwe belasting, die bovenop de belastingen zou komen die de inwoners van Vlaanderen en Wallonië al betalen, namelijk de huidige BIV en verkeersbelasting. De Gewesten pleiten daarom voor een gecoördineerd en sociaal rechtvaardig systeem, met een opbrengst die naar sociaal beleid moet gaan.

In elk geval moet het Brussels Gewest, alvorens zijn kilometerheffingsproject in te kunnen voeren, de goedkeuring krijgen van meerdere instanties.

Europa heeft al groen licht gegeven met het argument dat dit initiatief niet in strijd is met de Europese wetgeving. Daarnaast moesten ook de Belgische autoriteiten hun mening geven: de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). En juist, er is zopas een heel slecht signaal gekomen van de GBA die van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die het belastingstelsel voorziet buitensporig is.

De GBA heeft het proces van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens onder de loep genomen en is van mening dat “de registratie van de trajecten en het aantal afgelegde kilometers, uitgesplitst in tijdvakken van gebruikelijke hoge of lage drukte, per kalenderdag, door middel van boordapparatuur (een smartphone-applicatie als de administratie de dienstverlener is), de mededeling van gegevens met betrekking tot de belastingdienst, de controle van het bedrag van de belasting,  het bewaren van relatieve gegevens”, een inmenging vormt in het respect voor het privéleven.

Men concludeert dat “de nadelen die worden veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens die door het belastingstelsel worden gegenereerd, zoals momenteel door het project wordt beoogd, niet in verhouding staan tot het nagestreefde doel”.

Ook aanbevelingen 

BXL traffic

De Gegevensbeschermingsautoriteit stuurt ook enkele aanbevelingen naar het Brussels Gewest. De organisatie nodigt hen uit om de toestand beter in te schatten en zich te houden aan het verzamelen en verwerken van de gegevens die echt nodig zijn voor de werking van het kilometerheffingssysteem. Daarnaast adviseert de GBA het Gewest ook om een studie uit te voeren naar de impact van de gegevensverwerking, zoals voorzien in de GDPR-regelgeving.

Sven Gatz, Brussels minister van Fiscaliteit (Open Vld), kreeg al vragen over dit dossier en zei dat het advies van de GBA nog maar net op zijn bureau is beland en dat hij het nog moet bekijken. Toch gaf hij ook toe aan de krant L’Écho dat het project tot nu toe niet echt aan een diepgaand onderzoek op vlak van privacy was onderworpen. Een vreemde uitspraak… Zou het Gewest op dit punt te laks zijn geweest? Om het project door te laten gaan, zal men in ieder geval nog moeten wachten op het advies van de Raad van State, dat over enkele weken wordt verwacht.

Daarna zal het Gewest over twee teksten beschikken die het toelaten om alle nodige wijzigingen aan te brengen in het project. Wordt vervolgd.

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie