LEZ’s in België: “Gebrek aan harmonie”

Ze bestaan in Antwerpen, Brussel en Gent en binnenkort ook in Wallonië. Hun naam is dezelfde, al gelden in de verschillende Belgische lage-emissiezones, kortweg LEZ’s, niet dezelfde regels. Bij deze een overzicht van dit typisch Belgische gebrek aan overleg…

LEZ’s in België: “Gebrek aan harmonie”

Freesponsible, een vereniging die het opneemt voor de rechten van de automobilist, heeft als eerste aan de alarmbel getrokken. Na de LEZ’s van de verschillende steden (alle reeds bestaande en nog in te voeren) te hebben vergeleken, werd een flagrant gebrek aan overleg op nationaal niveau opgemerkt.

Voorbeeld: volgend jaar zullen sommige diesels wel nog Brussel en de betrokken Waalse steden in mogen, maar Antwerpen of Gent moeten mijden, waar ze trouwens ook minder tolerant zijn voor oldtimers. Duidelijk is alvast dat het Waalse model niet overeenstemt met het Vlaamse en dat beslissingen op een zeer lokaal niveau worden genomen, met een gebrek aan overzicht als gevolg. Freesponsible pleit, net als wij overigens, voor een gecoördineerde en vooral redelijke, niet-discriminerende regelgeving.