Mobiliteit

Vlamingen worden vaker geflitst dan Walen

De camera’s flitsen in Vlaanderen vaker dan in Wallonië: zeven van de tien ‘foto’s’ worden gemaakt in het noorden van het land. Hoe is dat te verklaren?

Geschreven door David Leclercq | 03/01/2022

De Vlamingen worden meer geflitst dan de Walen. Het gaat hier niet om een nieuwe communautaire oorlog, maar over cijfers die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan een Kamerlid heeft meegedeeld en die op vorig jaar (2020) slaan. Daaruit blijkt dat de radars 7 van de 10 keer verbaliseerden in het noorden van het land, wat neerkomt op 2,8 miljoen PV’s op een totaal van ongeveer 4 miljoen snelheidsovertredingen.

Je zou kunnen veronderstellen dat het gewoon in verhouding tot de bevolking is. Dat klopt niet, want de Vlamingen vertegenwoordigen 58% van de Belgische populatie tegenover 31,5% Walen en 10,5% Brusselaars. Bovendien is het aantal federale radars nu vrijwel identiek verdeeld in het noorden en zuiden van het land, herinnert de krant De Standaard: 31 vaste radars en 17 mobiele radars zijn operationeel in Vlaanderen, 30 in Brussel en 18 in Wallonië.

Een andere verklaring

Weerspiegelt dit het feit dat Vlaamse chauffeurs roekelozer zijn? Helemaal niet. Er is wel een heel belangrijke factor die meespeelt: de tolerantiemarge. In theorie voorziet de wet in een ‘technische’ foutenmarge van 6%, oftewel 6 km/u tot 100 km/u. Maar die marge is eigenlijk heel variabel van het ene parket tot het andere en ook in het zuiden van het land is men lakser. De cijfers voor de eerste helft van 2021 bevestigen deze realiteit: er waren 734.953 snelheidsovertredingen van minder dan 10 km/u in België, waarvan meer dan 350.000 in Vlaanderen en slechts 72.420 in Wallonië.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil deze versnippering op vlak van tolerantie afschaffen. In het bijzonder door de oprichting van een federaal verkeersparket. Deze structuur moet deze tolerantiemarges gladstrijken en iedereen op dezelfde voet zetten. Want we merken ook dat er in het zuiden van het land vaker veel te snel wordt gereden en dat dus in Wallonië de grootste boetes worden uitgedeeld. En ook hier is er een verschil dat het federaal parket zal moeten oplossen: 91% van de Vlamingen betaalt zijn boetes via een onmiddellijke inning terwijl dat in Wallonië slechts 84% en in Brussel zelfs 81% is.

Walen en Brusselaars weigeren dus vaker de eerste transactie en kiezen er daarom voor om voor de rechter te verschijnen met het risico op een nog hogere boete. Vanaf 2022 vindt een gelijkschakeling plaats. Met de oprichting van het Federaal Verkeersparket enerzijds, en anderzijds met de uitrol van de trajectcontroles over het hele grondgebied waaraan men niet meer kan ontsnappen.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's