Belastingen

Hervorming verkeersbelasting Wallonië: 50 euro om de wegen te mogen gebruiken?

De hervorming van de autofiscaliteit in Wallonië zit nog altijd vast. Maar achter de schermen wordt er volop onderhandeld. Sommige punten wekken verbazing, zoals het idee voor een eenmalige vergoeding die toegevoegd zou worden aan de belasting om de wegen te mogen gebruiken.

Geschreven door David Leclercq | 23/06/2022

De hervorming van de Waalse verkeersbelasting wordt stilaan een tweederangssoap. Ze wordt al drie jaar beloofd maar staat nog altijd niet op de rails. Het lijkt alsof het kabinet van minister Philippe Henry (Ecolo) dat het project leidt ter plaatse blijft trappelen. Of zelfs helemaal ontspoord is. Parlementslid François Desquesnes (Les Engagés) stelt dit vandaag aan de kaak. Hij wist de hand te leggen op vertrouwelijke documenten over deze hervorming, berichten onze collega’s van de kranten van Sud Presse.

Volgens de fractieleider van Les Engagés in het Waals Parlement staat in de documenten die hij kon raadplegen dat de hervorming een basisbelasting van 50 euro omvat die betaald moet worden bij de aankoop van een voertuig en technisch gekwalificeerd wordt als een ‘toelating’ om het Waalse wegennet te mogen gebruiken, ongeacht of de auto rijdt of niet. Daarna volgen nog de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting, die berekend zouden worden met een ingewikkelde formule op basis van factoren zoals de CO2-uitstoot, het (controversiële) gewicht, het vermogen enzovoort. Zowel particulieren als bedrijven zouden de nieuwe belasting van 50 euro verschuldigd zijn.

Advertentie

Onrechtvaardig

François Desquennes vindt deze belasting onrechtvaardig en onaanvaardbaar. Dit zou namelijk betekenen dat Walen moeten betalen om het wegennet te gebruiken, maar bestuurders uit Vlaanderen, Brussel of het buitenland niet moeten bijdragen voor de infrastructuur.

Le projet de réforme de la fiscalité automobile en Wallonie prévoirait une taxe de 50 euros pour pouvoir utiliser les routes. C’est le 1er avril ?

Het kabinet-Henry verzekert dat de autobelasting niet duurder wordt dan vroeger, wat François Desquennes sterk betwijfelt. Aan onze collega’s van Sud Presse vertelde de sterke man van Les Engagés dat de minister door dit pad te volgen de belastbare basis verhoogt en dat een rechtvaardige belasting ook voor de andere weggebruikers zou moeten gelden. Deze 50 euro zou bijvoorbeeld een vignet kunnen zijn voor alle doorgaande voertuigen, zoals op de snelwegen in Zwitserland.

Nog volgens Sud Presse ontkent het kabinet-Henry elke nieuwe verkapte belasting. Voor het gebruik van de weginfrastructuur zou het gaan om een technische formule die een forfaitair bedrag aanduidt. Het zou dus in geen geval een vignet zijn.

Binnenkort landen?

Meerdere waarnemers geven toe dat er beweging zit in het dossier. In die mate zelfs dat het best mogelijk is om nog voor de zomervakantie te landen. Tenzij het op een nieuwe mislukking uitdraait. Het basisidee van de hervorming zou niet veranderd zijn en vooral de automobilisten bewust willen maken van de impact van een auto op het milieu, de verkeersveiligheid, de gezondheid of de infrastructuur.

Le projet de réforme de la fiscalité automobile en Wallonie prévoirait une taxe de 50 euros pour pouvoir utiliser les routes. C’est le 1er avril ?

Volgens meerdere bronnen geïnterviewd door Sud Presse zou de basisformule voor de berekening niet veranderd zijn en rekening houden met variabelen zoals de CO2-uitstoot, de milieu-impact van de brandstof en het vermogen, parameters die zowel de belasting op inverkeerstelling als de jaarlijkse verkeersbelasting zouden bepalen. De factor gewicht – waarop veel kritiek komt, vooral gezien het hogere gewicht van elektrische auto’s – lijkt daarentegen nog altijd onzeker of zou in elk geval nog kunnen veranderen, bijvoorbeeld door een plafond in te stellen.

Volgens François Dusquennes heeft het kabinet-Henry een nota met het voorstel naar de Waalse regering gestuurd, maar die nota zou nog niet goedgekeurd zijn. Wordt dus vervolgd.

Deel dit artikel

Lees meer over

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Anderen bekeken ook

Wagens voor u

Auto's