Belastingen

Kilometerheffing bracht al 64 miljoen euro op

De kilometerheffing voor vrachtwagens werd in 2016 ingevoerd in Vlaanderen. Aan overtreders werd sindsdien al voor 64 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Een lucratieve maatregel kan je stellen…

Alain De Jong Alain De Jong | Gepubliceerd op 28/04/2022 | Leestijd: 3 min

Om het vrachtverkeer beter te geleiden en extra te belasten moeten vrachtwagens sinds 1 april 2016 een kilometerheffing betalen voor het gebruik van autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in het Vlaams Gewest. Vrachtwagens die zich niet aan de geldende wetgeving houden, worden beboet.

De controle gebeurt met de Viapass door middel van elektronische tolpoorten op deze wegen. Alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton MTM en voertuigen van categorie N1/BC die op de Belgische wegen rijden moeten steeds een ingeschakelde ‘On Board Unit’ in het voertuig hebben die de verreden kilometers op de betalende tolwegen factureert. Wie dat niet doet, krijgt een boete.

Advertentie – lees hieronder verder

Hoger inningspercentage

La redevance kilométrique pour les camions rapporte gros

Dat leverde dus sinds de invoering van de kilometerheffing in 2016 Vlaanderen al 64 miljoen euro aan boetes op. Wel blijkt nu dat bijna 21 miljoen euro daarvan nog moet worden ontvangen, na een vraag voor informatie van Vlaams fractievoorzitter Peter Van Rompuy (CD&V) bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele. Daarvan is 4,1 miljoen euro nog te innen bij binnenlandse en 16,8 miljoen euro bij buitenlandse chauffeurs.

Peter Van Rompuy dringt daarom aan op een hoger inningspercentage “omdat alle Vlamingen daar belang bij hebben en we zeker moeten vermijden dat deze overtreders de boete ontlopen, aangezien Vlaanderen fors investeert in de weginfrastructuur en een flankerend mobiliteitsbeleid.”

Kilometerheffing ook voor personenwagens?

Près de 13.000 PV dressés chaque jour en Belgique

Het idee om vooral het rijden met de auto te belasten, eerder dan het bezit ervan, door middel van een kilometerheffing, ligt al langer op de politieke tafel, maar leidde nog niet tot concrete plannen. Enkel de Brusselse regering heeft een project rond een intelligente kilometerheffing, genaamd Smartmove, dat werd voorgesteld in de strijd tegen de files in en rond de hoofdstad. Maar dat kent heel wat tegenstand en daardoor zal de invoering veel vertraging oplopen.

Zo zou de kilometerheffing in Brussel volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de privacy schenden, omdat het project buitensporig gebruik wil maken van privégegevens. Ook klagen verschillende groeperingen aan dat de kilometerheffing zal leiden tot een ongelijkheid tussen werknemers, omdat zij niet altijd gemakkelijk van vervoermiddel kunnen veranderen om aan deze nieuwe regels te voldoen.

Bovendien wordt gevreesd dat op termijn vele bedrijven Brussel zullen verlaten om aan heel deze heisa te ontsnappen, wat dan weer nefast zal zijn voor de werkgelegenheid in de regio. Wordt vervolgd.

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 30.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie