Elektrisch

Elektrische auto kan meer dan 69% CO2 besparen

De elektrische auto wordt vaak met de vinger gewezen, waarbij sommigen de positieve impact op het milieu in twijfel trekken. Een nieuwe ICCT-studie toont echter aan dat in Europa het gebruik van de elektrische auto de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk vermindert.

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 16 aug. 2022 | Leestijd: 7 min

Europa heeft zijn keuze gemaakt: in 2035 mogen dealers alleen nog maar nieuwe 100% elektrische auto’s verkopen. Dit komt voort uit het feit dat Europa zichzelf de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 heeft opgelegd en schat dat de transitie van het wagenpark minstens 15 jaar zal duren. In werkelijkheid bestaat de kans dat die operatie veel langer zal duren dan verwacht, want het is goed mogelijk dat de prijzen van elektrische auto’s nog lange tijd zeer hoog zullen blijven.

Tegelijk heeft de overgang naar de elektrische auto ook zijn tegenstanders die geloven dat de totale milieukosten van een elektrische auto eigenlijk hoger zijn dan die van een thermische auto om de eenvoudige reden dat ook de winning van grondstoffen in overweging moet worden genomen, vooral met betrekking tot de constructie van de batterij. Steeds meer studies over de wereldwijde voetafdruk van de elektrische auto tonen de voordelen van de elektrische auto aan ten opzichte van het thermische voertuigen op vlak van CO2-uitstoot.

Advertentie – lees hieronder verder

De beurt van ICCT

De nieuwste studie is afkomstig van de International Council for Clean Transport (ICCT), een onafhankelijke en erkende NGO die haar missie definieert als “onbevooroordeeld onderzoek en technische en wetenschappelijke analyse te bieden aan milieuregelgevers”. Deze nieuwe enquête is zeer uitgebreid en levert resultaten op die twijfels over de elektrische auto van vandaag lijken weg te nemen.

ICCT keek naar de vier belangrijkste markten voor elektrische auto’s, namelijk Europa, de Verenigde Staten, China en India, die goed zijn voor 70% van de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s. En ter vergelijking werden alle soorten motoren in aanmerking genomen, dat wil zeggen niet alleen thermische en elektrische, maar ook plug-in hybrides, waterstofmodellen en zelfs die op CNG (aardgas). En om de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te maken, hielden de onderzoekers ook rekening met alle huidige en toekomstige emissies die toe te schrijven zijn aan elke fase van de levenscyclus van het voertuig en de brandstof. Dit betekent dat eveneens de kosten van winning, raffinage, distributie, maar ook recycling of vernietiging zijn meegenomen in de berekening.

En dat is nog niet alles: ICCT hield bovendien rekening met de gemiddelde koolstofimpact van brandstof- en /of elektriciteitsmixen, emissies die bij een reëel gebruik een duidelijke impact hebben bij plug-in hybrides, toeleveringsketens voor batterijproductie en zelfs potentiële emissies van methaanlekken bij de exploitatie van aardgas of in het kader van de productie van waterstofgas. Kortom, er werd aan bijna alles gedacht…

69% minder in Europa

Deze resultaten zijn zeer opvallend, omdat ze laten zien dat de elektrische auto over een volledige levenscyclus tussen de 66 en 69% van de CO2-uitstoot bespaart in Europa in vergelijking met een conventionele thermische auto. Dit resultaat bedraagt tussen 60 en 68% in de VS, maar veel minder in India of China, waar een groot deel van de elektriciteit wordt geproduceerd uit steenkool. In deze twee landen is er desondanks nog steeds een voordeel, maar het is slechts 19% in China en 45% in India.

ICCT geeft ook aan dat het voordeel van de elektrische auto de komende jaren zal worden versterkt door onder andere de verbetering van de productieprocessen, maar ook van de recyclingkanalen. De organisatie voorspelt dat het CO2-voordeel van elektrische auto’s in 2030 zal oplopen tot 77%! (76% in de VS, 64% in China en 54% in India). Daarnaast geeft ze aan dat als het geheel uitsluitend uit hernieuwbare energie zou worden geproduceerd, het verschil wereldwijd 81% zou bedragen.

Ook waterstof?

Volgens de ICCT besparen waterstofauto’s ook CO2 ten opzichte van traditionele auto’s, ondanks het feit dat deze energiedrager vooral uit fossiele brandstoffen wordt geproduceerd. In vergelijking met een benzineauto zou de winst tussen de 26 en 40% liggen (afhankelijk van het geografische gebied). ICCT geeft aan dat het voordeel lager is, omdat de productie van elektriciteit uit waterstof op dit moment tot drie keer energie-intensiever is dan voor een batterij-elektrische auto. Voor plug-in hybrides zou de winst 46% zijn in de VS, maar slechts 25 à 27% in Europa en tussen 6 en 12% in China. Niet-oplaadbare (of zelfopladende) hybrides kunnen 20% CO2 besparen, wat zeker niet slecht is met een technologie die uiteindelijk vrij beperkt is (kleine elektromotor en kleine batterij).

De ICCT concludeert dat de andere motoren een verwaarloosbare impact hebben op de CO2-uitstoot, waaronder CNG dat tot nu toe toch werd geprezen en volgens de organisatie nog meer zou uitstoten dan diesel! Ook biobrandstoffen werden onderzocht, maar zouden slechts een reductie van 9% mogelijk maken, voornamelijk vanwege hun assemblage die niet voldoende gebaseerd is op organisch afval. Synthetische brandstoffen “zullen naar verwachting niet substantieel bijdragen aan decarbonisatie” tegen 2030, aldus het ICCT.

 

Op zoek naar een auto? Zoek, vind en koop het beste model op Gocar.be

Wat wordt uw volgende voertuig?

Lees het artikel

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 40.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie

Close icon