Een bus die binnen een bebouwde kom een halteplaats verlaat, heeft in principe voorrang op automobilisten die aan komen gereden. Een vonnis van de rechtbank van Hoei verduidelijkt wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Naar het artikel

2. Heeft een tram altijd voorrang?

In principe moet je als automobilist altijd voorrang geven aan een tram. Toch kan de trambestuurder mee aansprakelijk zijn voor een ongeval als deze onvoorzichtig was. Dat bewijst een vonnis van de rechtbank in Brussel.

Naar het artikel

3. Heeft een fietser voorrang bij het oversteken?

Op heel wat plaatsen op de openbare weg zijn er fietsoversteekplaatsen. Moet je als automobilist voorrang geven aan een fietser die op die plaats de weg wil oversteken? En wat als een fietser het zebrapad gebruikt?

Naar het artikel

4. Wie heeft voorrang op een rotonde?

Op het Belgische wegennet zijn er heel wat rotondes. Wie heeft op zo’n rotonde precies voorrang? Met welke spelregels moet je rekening houden als er meerdere rijstroken zijn op de rotonde?

Naar het artikel

5. Wie heeft voorrang op een parking?

Je rijdt met je wagen op de parking van een grootwarenhuis of bioscoop. Je hebt daar een aanrijding met een andere wagen. Welke spelregels bepalen wie er in fout is?

Naar het artikel