Verkeersveiligheid

Helft van Belgen ondervond al verkeersagressie

De enquête van VIAS is verontrustend: de helft van de Belgen zegt het voorbije jaar het slachtoffer te zijn geweest van agressief gedrag. Zou de weg een uitgelezen plek zijn voor dit soort gedrag?

David Leclercq David Leclercq | Gepubliceerd op 19/03/2022 | Leestijd: 3 min

Het is duidelijk dat de daling van het verkeersdrukte als gevolg van de lockdowns en de veralgemening van telewerken de gemoederen op de weg niet lijkt te hebben gekalmeerd. Integendeel. VIAS heeft zopas de resultaten bekendgemaakt van een enquête waaruit blijkt dat de helft van de Belgen zegt het voorbije jaar, 2021, slachtoffer te zijn geweest van verkeersagressie.

Volgens het Instituut zijn het de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende frustraties die dit soort gedrag hebben versterkt en daarom deze waargenomen toename van geweld (of gewelddadig gedrag) tussen bestuurders zouden verklaren. Volgens VIAS geeft 11% van de Walen en 13% van de Brusselaars toe al eens uit de auto te zijn gestapt om het bij een andere automobilist te gaan uitleggen.

Advertentie – lees hieronder verder

angry driver

Men kan zich afvragen welke elementen deze realiteit veroorzaken en het blijkt dat VIAS een deel van het antwoord heeft, aangezien de resultaten van de enquête precies het gedrag aantonen dat als het meest vervelend wordt beschouwd.

Het meest vervelende gedrag

Natuurlijk is er een gradatie in de irritatie die de ene automobilist bij de andere kan veroorzaken. En hierbij is de autosnelweg duidelijk een hotspot. VIAS merkt op dat op de autosnelwegen het feit dat andere automobilisten zonder reden de middenrijstrook bezetten het meest irriteert (gemiddeld 25%, maar 28% van de Walen, 25% van de Vlamingen en 17% van de Brusselaars).

De snelweg krijgt ook de tweede plaats voor bestuurders die elkaar te dicht volgen en zich dus niet aan de veiligheidsafstanden houden (gemiddeld 14%, maar 9% in Wallonië, 15% in Brussel en 17% in Vlaanderen). Op de derde plaats vinden we (verrassend genoeg niet op de eerste plaats) het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden (12% in totaal, maar 14% in Wallonië, 15% in Brussel, geen cijfer voor Vlaanderen), wat toch het meest risicovolle gedrag is voor andere gebruikers.  Ook moet worden opgemerkt dat in Brussel overdreven snelheid de bestuurders het meest irriteert (14%).

speed snel rijden conduire vite

In stedelijke gebieden zijn de resultaten een beetje anders, in die zin dat de GSM er belangrijker is: hij wordt door 21% van de respondenten genoemd als een tweede bron van ergernis. We begrijpen daardoor beter de omvang van het fenomeen, ook al veroorzaakt in de steden nog steeds het niet gebruiken van de richtingaanwijzers de meeste irritatie bij automobilisten (24%).

De derde plaats is daarentegen specifieker volgens het gewest: 14% van de Walen zegt zich te ergeren aan wie de doorgang probeert te forceren, terwijl dit gedrag in Vlaanderen door slechts 9% van de geïnterviewden wordt aangehaald. In het noorden van het land stoort eerder dubbel parkeren (15%).

Even zorgwekkend is de toename van fysiek geweld: het aandeel van agressie is inderdaad gestegen van 2% in 2017 naar 7% in 2021. Reken maar na: fysiek geweld treft dus één bestuurder op vijftien, wat natuurlijk enorm is. De VIAS-studie wijst ook op een zeer duidelijk verband tussen agressiviteit en recidive. En juist op recidivisten wil de overheid zijn inspanningen richten, zegt Georges Gilkinet (Ecolo), minister van Mobiliteit.

Deel dit artikel

Lees meer over


In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Gocar, da's ook meer dan 30.000 voertuigen in voorraad!

Ontdek al de actualiteit

Artikels over hetzelfde onderwerp

Nieuwsbrief

Of het nu gaat om het laatste autonieuws of actuele mobiliteitsonderwerpen.

Wagens voor u

Auto's

In het nieuws

Advertentie – lees hieronder verder

Advertentie