Actualiteit

Elektrische wagens: sneller dan verwacht in de meerderheid?

Geschreven door Maxime Hérion | 28/06/2021

Volgens een recente studie van het adviesbureau Ernst & Young (EY) zullen elektrische wagens 5 jaar vroeger dan oorspronkelijk verwacht het grootste deel van het wagenpark uitmaken.

De analisten van Ernst & Young wijzen nieuwe en steeds strengere milieuwetten aan als dé reden voor deze stormloop op elektrische wagens. De laatste jaren zijn de gewoonten van de consument sterk veranderd: na de geleidelijke verdwijning van diesel en de massale overschakeling op benzine wordt de emissievrije auto steeds populairder en werd er de afgelopen maanden een ware explosie van de verkoop van zulke modellen opgetekend.

Zijn fabrikanten mee verantwoordelijk?

In 2021 hebben de aankondigingen elkaar in een spectaculair tempo opgevolgd:  en recenter Audi hebben aangekondigd te stoppen met de ontwikkeling van modellen met een verbrandingsmotor en alleen nog maar auto’s zonder uitstoot tijdens het rijden te produceren. Veel consumenten gaan er dan ook vanuit dat de auto die op een fossiele brandstof rijdt op termijn gedoemd is te verdwijnen.

Waar wordt de “dreiging” van elektrische wagens het grootst?

In Europa, waar steeds strenger wordt. Denk ook aan Brussel, dat vanaf respectievelijk 2030 en 2035. Volgens Ernst & Young zal de vraag naar elektrische voertuigen in Europa binnen 7 jaar het grootst zijn.  Voor China spreekt men van 12 jaar, voor de Verenigde Staten van 15 jaar.

Waarom de VS als laatste?

Daar heeft het beleid van ex-president Donald Trump heel wat mee te maken. Echter, sinds de dag dat in functie is, begint er beweging in de ommezwaai naar elektrische mobiliteit te komen. De VS heeft zich aangesloten bij het én er werd een budget van 174 miljard dollar uitgetrokken om de overstap naar elektrische auto’s te versnellen. Het is ook de bedoeling dat er in het hele land 500.000 oplaadstations worden geïnstalleerd.

Wie zijn de (toekomstige) EV-klanten?

Volgens het EY-rapport zijn het vooral de “millenials“, mensen geboren tussen begin jaren ’80 en eind jaren ’90, die een elektrische auto willen. De covid-crisis en het wantrouwen tegenover het openbaar vervoer hebben de ontwikkeling van de markt van de elektrische auto, die als duurzamer wordt beschouwd, gestimuleerd.

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's