Actualiteit

Brussel zonder diesel en benzine: “Puur gebrek aan kennis”

Geschreven door Belga, vertaald en bewerkt door Joris Bosseloo | 26/06/2021

Het verbod op diesel- en benzineauto’s in Brussel (vanaf respectievelijk 2030 en 2035) is “ideologisch en in strijd met de technologische realiteit”, zegt de Belgische Petroleum Federatie. “Het besluit van de Brusselse regering mist nuance en is zelfs onnodig.”

“Het besluit van de Brusselse regering om mist nuance en is zelfs onnodig. Met de geleidelijke vernieuwing van het wagenpark kunnen we ervan uitgaan dat de overgrote meerderheid van de auto’s op onze wegen in 2030 aan de zal voldoen. Ten eerste dankzij de (LEZ), en ten tweede dankzij technologische innovaties waardoor nieuwe auto’s probleemloos aan de luchtkwaliteitsnormen tegemoet zullen komen. Anders dreigt Brussel een uitzondering te worden in de nieuwe energiemix en de mobiliteit van duizenden Brusselaars en pendelaars waarschuwt de Belgische Petroleum Federatie, die ook spreekt over “eenzijdige houding van de Brusselse regering zonder een wetenschappelijke maar met een ideologische benadering zonder zelfs maar geldige alternatieven voor te stellen. Er is geen wetenschappelijke reden om moderne verbrandingsmotoren te verbieden.”

“Het is niet aan de beleidsmakers om a priori specifieke technologieën (diesel en benzine) uit te sluiten. Een auto moet al dan niet worden toegestaan op grond van duidelijk omschreven milieudoelstellingen, maar met inachtneming van de technologische neutraliteit”, zo stelt de federatie verder. De BPF beveelt de Brusselse autoriteiten aan om steun te verlenen aan omdat deze “onmiddellijk kunnen worden gebruikt in de huidige modellen met verbrandingsmotoren en omdat zij gebruik maken van de bestaande distributie-infrastructuur (benzinestations). “Kortom, er zijn hier geen massale overheidsinvesteringen nodig.”

Wat de als zodanig betreft, wijst de federatie erop dat deze niet kan worden beschouwd als een auto met nulemissie als we zijn hele levenscyclus analyseren (milieuverontreiniging door de winning en exploitatie van zeldzame metalen met gezondheidsrisico’s, en onzekerheid over de recycling van accu’s). De BPF besluit dat Brussel op zijn minst toe moet staan, die de voordelen van elektrische en traditionele motoren combineren, waarbij dit gedeelte kan worden aangedreven door vloeibare brandstoffen met een laag koolstofgehalte.

“Een combinatie van simplisme en cynisme”

Burgers verbieden om vanaf 2030 een te gebruiken en vanaf 2035 een  is een combinatie van simplisme en cynisme, zo reageerde Mobia, de federatie die Febiac, Renta en Traxio groepeert, op die vorige week werd genomen. “Om tegemoet te komen aan de behoeften van de consument en aan de doelstellingen van het volgt de auto-industrie een strategie die steunt op drie pijlers op het vlak van motorisering: ze richt zich op de mix van elektrische motorisaties met een batterij of een steeds meer hybride motoren die emissievrij rijden in de bebouwde kom mogelijk maken, maar ook hoogtechnologische, hoogefficiënte verbrandingsmotorenmotoren die kunnen draaien op de toekomstige zoals eFuel”, zegt Philippe Dehennin, voorzitter van Febiac, de Belgische federatie van de autosector.

Een gebrek aan kennis van de automobielsector

“Het nemen van een dergelijk besluit getuigt van een echt gebrek aan inzicht in de automobielsector. In plaats van te verbieden, verwachten we van de Brusselse regering concrete alternatieven die elektromobiliteit in Brussel kunnen bevorderen, zoals de ontwikkeling van een efficiënt wat onvermijdelijk een dringende modernisering van het Brusselse elektriciteitsnet met zich mee zal brengen. Op dit punt behoren Brussel en de Brusselse regio duidelijk tot de slechtste presteerders in Europa”, aldus Andreas Cremer, algemeen directeur van Febiac. “Dit verbod is simplistisch, aangezien we nog steeds niets weten over de vooruitgang die de hoogtechnologische, hoogefficiënte verbrandingsmotor zal boeken, noch over de zonder netto-uitstoot die de werking ervan mogelijk zullen maken. Didier Perwez van Traxio, de Confederatie van de automobielhandel en -reparatie, is van mening dat iedereen de garantie moet krijgen “om vrij te kiezen voor eigen mobiliteit, waarvan de auto een integrerend deel uitmaakt”.

Stefan Delaet van Renta, de vereniging van autoverhuurbedrijven die leveren aan bedrijven, vreest dat het “abrupte” verbod op conventionele aandrijfsystemen vooral particulieren zal treffen. “Er is geen garantie dat er tegen 2030 een voldoende en betaalbaar aanbod zal zijn van (gebruikte en nieuwe) emissievrije voertuigen voor particulieren. Als gevolg daarvan zal individuele gemotoriseerde mobiliteit waarschijnlijk ” aldus de man. Hij roept de Brusselse regering ook op om “onmiddellijk te beginnen met het opzetten van een toereikende, openbaar toegankelijke oplaadinfrastructuur en een distributienetwerk die deze overgang kunnen ondersteunen, anders zal ook de elektrificatie van het wagenpark van bedrijven vertraging oplopen”.

Trefwoorden

Lees ook

Vind vandaag nog uw auto

Auto's